CALL THE SENATE SWITCHBOARD TO SUPPORT UKRAINE TODAY: (202) 224-3121

We already have security agreements with six countries:

We already have security agreements with six countries: Great Britain, Germany, France, Denmark, Canada, and Italy. Each such agreement brings our state closer to greater opportunities, to greater interaction with the world, to greater strength. And with it, each such agreement adds more strength to the rules-based international order. The more we interact, the faster the Russian terrorists will lose. Thanks to every leader, every state that helps Ukraine!
Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією. Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні!